สมัครคอร์สพรีเมียม!

สมาชิกพรีเมียม
สมาชิกฟรี
เข้าถึงเนื้อหา วิดีโอ และ แบบฝึกหัดในแต่ละบท
ไม่จำกัด
ตัวอย่าง
เข้าถึงคลังข้อสอบ
ไม่จำกัด
ตัวอย่าง
ทำข้อสอบซ้ำ และ ดูคำอธิบายเฉลยรายข้อ
ข้อสอบประจำวัน
แบบทดสอบรายสัปดาห์
-
Daily Challenge และการ Clear จุดอ่อน
ไม่จำกัด
ตัวอย่าง
วิเคราะห์ความพร้อมในการสอบ TCAS และหาจุดอ่อน
ไม่จำกัด
ตัวอย่าง