สมัครคอร์สพรีเมียม!

สิทธิในการใช้งาน
สมาชิกพรีเมียม
สมาชิกฟรี
เข้าถึงเนื้อหา วิดีโอ และ แบบฝึกหัดในแต่ละบท
Full
ตัวอย่าง
เข้าถึงคลังข้อสอบ
Full
ตัวอย่าง
ทำข้อสอบซ้ำ และ ดูคำอธิบายเฉลยรายข้อ
ข้อสอบประจำวัน
แบบทดสอบรายสัปดาห์
-
Daily Challenge และการ Clear จุดอ่อน
Full
ตัวอย่าง
วิเคราะห์ความพร้อมในการสอบ TCAS และหาจุดอ่อน
Full
ตัวอย่าง

คอร์สพรีเมียมรายวิชา

คอร์ส 12 เดือน

อังกฤษ

ราคา
799.-
บาท
ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ
คอร์ส 12 เดือน

สังคม

ราคา
799.-
บาท
ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ
คอร์ส 12 เดือน

ภาษาไทย

ราคา
799.-
บาท
ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ
คอร์ส 12 เดือน

คณิตฯ

ราคา
799.-
บาท
ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ
คอร์ส 12 เดือน

ฟิสิกส์

ราคา
799.-
บาท
ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ
คอร์ส 12 เดือน

เคมี

ราคา
799.-
บาท
ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ
คอร์ส 12 เดือน

ชีววิทยา

ราคา
799.-
บาท
ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ

คอร์สพรีเมียมรวม

คอร์ส 12 เดือน

ติวสายวิทย์

คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
ราคา
2,700.-
บาท
ข้อสอบมากกว่า 5,000 ข้อ
คอร์ส 12 เดือน

ติวสายศิลป์

สังคม ไทย อังกฤษ
ราคา
2,200.-
บาท
ข้อสอบมากกว่า 5,000 ข้อ
คอร์ส 12 เดือน

รวมทุกวิชา

ราคา
3,500.-
บาท
ข้อสอบมากกว่า 15,000 ข้อ