ใกล้ TCASแต่ยังหวั่นสอบไม่ติด!

BOOTCAMPDEMY แอปเดียวที่วิเคราะห์จุดอ่อน และอันดับระดับประเทศได้ละเอียดที่สุด

หรือดาวน์โหลด App ได้ที่

รู้จักกับ BOOTCAMPDEMY APP

BOOTCAMPDEMY แอปเดียวที่วิเคราะห์จุดอ่อน และอันดับระดับประเทศได้ละเอียดที่สุด เพื่อพิชิตข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดูสถิติย้อนหลัง มีเนื้อหาวิชา คลังข้อสอบมากถึง 15,000 ข้อ จำลองการสอบจริง จับเวลา เหมือนอยู่ในห้องสอบ และมี Challenge ทำเป้าหมายในแต่ละวัน

หรือดาวน์โหลด App ได้ที่
จำนวนลงทะเบียน คน
จำนวนผลวิเคราะห์ ครั้ง
สงสัยว่าเราวิเคราะห์จุดอ่อนคุณได้แม่นหรือไม่?

ทำความรู้จักผู้นำทีมผู้สอน จัดทำเนื้อหา และออกข้อสอบ

ฝึกฝีมือทำข้อสอบ

คลังข้อสอบ และแบบฝึกหัด ONET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ และแยกประจำบท มากกว่า 15,000 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ผลิตโดยอาจารย์ชั้นนำ

วิเคราะห์จุดอ่อนหาลำดับประเทศ

ทำข้อสอบเพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อน และปิดจุดอ่อนด้านเนื้อหา มากกว่า 500 บท จัดหาอันดับเทียบฝีมือระดับประเทศ

ทำข้อสอบทุกที่ทุกเวลา

ทำคลังข้อสอบ แบบฝึกหัด เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดชั่วโมง จับเวลาทำข้อสอบเหมือนลงสนามสอบจริง

พิเศษสำหรับสมาชิกพรีเมียม

พรีเมียม

รายวิชา

799 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี หรือ ชีววิทยา เป็นรายวิชา
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 1,000 ข้อ ต่อวิชา
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
พรีเมียม

ติวสายศิลป์

2,100 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย ได้ไม่จำกัด
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 4,500 ข้อ
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
พรีเมียม

ติวสายวิทย์

2,700 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ได้ไม่จำกัด
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 9,000 ข้อ
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
พรีเมียม

รวมทุกวิชา

3,500 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ได้ไม่จำกัด
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 15,000 ข้อ
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
ประเมินโอกาสติด TCAS
รอบที่ 4 ได้ครบถ้วน