เกี่ยวกับเรา

WHO ARE WE?

Bootcampdemy คือแอปพลิเคชันการเรียนรู้และเตรียมสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเนื้อหา วิดีโอ แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ ที่จัดทำโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา และมีเครื่องมือการวิเคราะห์จุดอ่อนและความพร้อมในการสอบ ที่จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนะนำ Bootcampdemy

Share FacebookShare Twitter

OUR TEAM

ดร. ปาริตา เสือพันธ์
Dr. Parita Suaphan
Co-Founder, CEO
ธนากิจ เพ็ชร์ประสาน
Thanakij Pechprasarn
Co-Founder, CTO