นโยบายการคืนเงิน


นโยบายการคืนเงิน
บริษัท แกนติค จำกัด ยินดีที่จะคืนเงินเต็มจำนวนในกรณีที่มีปัญหาอันเนื่องมาจากข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือการเชื่อมต่อภายในระยะเวลา 30 วัน
บริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินอันเนื่องมาจากความไม่พอใจในคุณภาพของบริการ