สมัครพรีเมียม

ตะลุยเรียนรู้ทำข้อสอบ พิชิต TCAS

เรียนรู้

ทำข้อสอบประจำบทง่าย-กลาง-ยาก
เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเนื้อหาและวีดีโอ

ทำข้อสอบกำจัดจุดอ่อน

ทำคลังข้อสอบO-NET GAT PAT9 วิชาสามัญจับเวลาเหมือนจริง
วิเคราะห์คะแนนเพื่อหาอันดับระดับประเทศและจุดอ่อน
กำจัดจุดอ่อนด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมรายบท

ระบบคลังข้อสอบที่ละเอียดที่สุด

 • มีโจทย์มากกว่า 1,000 ข้อต่อวิชา
 • ข้อสอบและเนื้อหาออกตรงประเด็นตามหัวข้อที่ครอบคลุมการออกสอบ
 • แสดงหัวข้อที่ออกสอบบ่อย โดยอิงจากสถิติข้อสอบย้อนหลัง 3-5 ปี
 • มีคำอธิบายคำตอบทุกข้อ
 • เรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับแต่ละหัวข้อย่อยผ่านทางเนื้อหาและวิดีโอ
 • แบบฝึกหัดถูกแบ่งตามหัวข้อย่อยเพื่อฝึกฝน ส่วนข้อสอบแยกตามชนิดของข้อสอบเพื่อประเมิน พร้อมยังสามารถทดลองจับเวลาเสมือนจริงเพื่อเสริมประสบการณ์การทำข้อสอบ
 • คลังข้อสอบชุดใหญ่จัดทำโดยเน้นไปที่ความคล้ายกับข้อสอบจริงแบบข้อต่อข้อ
 • จัดแบบเรียนและหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น หัวข้อที่ออกบ่อยเป็น Playlist เพื่อให้ง่ายต่อการทำ
 • แนะนำ Personalized Challenge รายบุคคล โดยดูจากความสนใจส่วนตัว และหัวข้อที่ออกสอบบ่อย

ระบบวิเคราะห์ผลคะแนน

 • วิเคราะห์ผลคะแนน O-NET GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ เพื่อเทียบอันดับระดับประเทศ
 • วิเคราะห์ผลคะแนนจากการทำข้อสอบชุดใหญ่ เพื่อหาจุดอ่อนรายบทย่อย
 • วิเคราะห์ผลคะแนนจากการทำข้อสอบชุดใหญ่ เพื่อประเมินโอกาสติดรอบ Admission
 • จัดทำแอปและระบบวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการศึกษา และวิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่มีประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ทีมงานออกแบบข้อสอบ และจัดทำเนื้อหา

ข้อสอบและเนื้อหาถูกจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ชั้นนำจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกข้อสอบระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหัวข้อ เน้นให้เนื้อหามีทั้งความถูกต้องแม่นยำและสามารถเข้าใจได้ง่าย

พิเศษสำหรับสมาชิกพรีเมียม

พรีเมียม

รายวิชา

799 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี หรือ ชีววิทยา เป็นรายวิชา
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 1,000 ข้อ ต่อวิชา
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
พรีเมียม

ติวสายศิลป์

2,200 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย ได้ไม่จำกัด
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 4,500 ข้อ
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
พรีเมียม

ติวสายวิทย์

2,700 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ได้ไม่จำกัด
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 9,000 ข้อ
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
พรีเมียม

รวมทุกวิชา

3,500 บาท ต่อปี
เลือกเข้าสู่เนื้อหา วิดีโอ
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ได้ไม่จำกัด
แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ
มากกว่า 15,000 ข้อ
วิเคราะห์จุดอ่อนวัดผลระดับประเทศ
ประเมินโอกาสติด TCAS
รอบที่ 4 ได้ครบถ้วน