พิชิตข้อสอบ

วิชาชีววิทยา

คอร์สวิชาชีววิทยา
ข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ
ราคาเริ่มต้น 799.- บาท

คลังข้อสอบวิชาชีววิทยา

PRE TEST

ข้อสอบ 1 ชุด
คำถาม 10 ข้อ
PRE-TEST

Pre-Test ชีววิทยา

O-NET

ข้อสอบ 3 ชุด
คำถาม 60 ข้อ
2558

O-NET ชีววิทยา mock (ชุดที่ 1)

2559

O-NET ชีววิทยา mock (ชุดที่ 2)

2559

O-NET ชีววิทยา mock (ชุดที่ 3)

PAT

ข้อสอบ 3 ชุด
คำถาม 75 ข้อ
2560*

PAT2 ชีววิทยา mock (ชุดที่ 1)

2560*

PAT2 ชีววิทยา mock (ชุดที่ 2)

2560*

PAT2 ชีววิทยา mock (ชุดที่ 3)

วิชาสามัญ

ข้อสอบ 6 ชุด
คำถาม 480 ข้อ
2562

9 วิชาสามัญ​ ชีววิทยา 2562

2562*

9 วิชาสามัญ​ ชีววิทยา 62 (เทียบเคียง)

2561

9 วิชาสามัญ​ ชีววิทยา 2561

2561*

9 วิชาสามัญ ชีววิทยา (mock) 2561

2560*

9 วิชาสามัญ ชีววิทยา (mock) 2560

2559*

9 วิชาสามัญ ชีววิทยา (mock) 2559