พิชิตข้อสอบ

วิชาเคมี

คอร์สวิชาเคมี
ข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ
ราคาเริ่มต้น 799.- บาท

บทเรียนวิชาเคมี

โมลและสูตรเคมี

3 บทเรียน
90 ข้อ
3 วิดีโอ

สารละลาย

2 บทเรียน
60 ข้อ
2 วิดีโอ

พันธะเคมี

13 บทเรียน
390 ข้อ
13 วิดีโอ

แก๊ส

6 บทเรียน
183 ข้อ
6 วิดีโอ

เคมีอินทรีย์

9 บทเรียน
271 ข้อ
9 วิดีโอ

เคมีพอลิเมอร์

4 บทเรียน
120 ข้อ
4 วิดีโอ

เคมีจลนศาสตร์

5 บทเรียน
155 ข้อ
5 วิดีโอ

สมดุลเคมี

5 บทเรียน
150 ข้อ
5 วิดีโอ

คลังข้อสอบวิชาเคมี

PRE TEST

ข้อสอบ 1 ชุด
คำถาม 10 ข้อ
PRE-TEST

Pre-Test เคมี

O-NET

ข้อสอบ 6 ชุด
คำถาม 118 ข้อ
2562*

เทียบเคียง O-NET (3 มีนาคม 2562)

2562

O-NET (3 มีนาคม 2562)

2561*

เทียบเคียง O-NET (4 มีนาคม 2561)

2561

O-NET (4 มีนาคม 2561)

2560*

เทียบเคียง O-NET (19 กุมภาพันธ์ 2560)

2560

O-NET (19 กุมภาพันธ์ 2560)

วิชาสามัญ

ข้อสอบ 7 ชุด
คำถาม 345 ข้อ
2564

9 วิชาสามัญ เคมี ปี 2564

2563

9 วิชาสามัญ เคมี ปี 2563

2562

9 วิชาสามัญ เคมี ปี 2562

2562*

9 วิชาสามัญ เคมี 2562 (เทียบเคียง)

2561

9 วิชาสามัญ เคมี ปี 2561

2561*

9 วิชาสามัญ เคมี 2561 (เทียบเคียง)

2560*

9 วิชาสามัญ เคมี ปี 2560 (เทียบเคียง)