พิชิตข้อสอบ

วิชาฟิสิกส์

คอร์สวิชาฟิสิกส์
ข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ
ราคาเริ่มต้น 799.- บาท

บทเรียนวิชาฟิสิกส์

งาน และพลังงาน

4 บทเรียน
120 ข้อ
4 วิดีโอ

โมเมนตัมเชิงมุม

5 บทเรียน
150 ข้อ
5 วิดีโอ

คลื่น

10 บทเรียน
301 ข้อ
10 วิดีโอ

แสง

8 บทเรียน
240 ข้อ
8 วิดีโอ

ไฟฟ้า

14 บทเรียน
369 ข้อ
12 วิดีโอ

แม่เหล็ก

6 บทเรียน
180 ข้อ
6 วิดีโอ

ของไหล

5 บทเรียน
150 ข้อ
5 วิดีโอ

ควอนตัม

10 บทเรียน
303 ข้อ
10 วิดีโอ

คลังข้อสอบวิชาฟิสิกส์

PRE TEST

ข้อสอบ 1 ชุด
คำถาม 10 ข้อ
PRE-TEST

Pre-Test ฟิสิกส์

O-NET

ข้อสอบ 5 ชุด
คำถาม 80 ข้อ
2561*

O-NET วิชาฟิสิกส์ พ.ศ.2561 (เทียบเคียง)

2561

O-NET วิชาฟิสิกส์ พ.ศ.2561

2560*

O-NET วิชาฟิสิกส์ พ.ศ.2560 (เทียบเคียง)

2560

O-NET วิชาฟิสิกส์ พ.ศ.2560

2559*

O-NET วิชาฟิสิกส์ พ.ศ.2559 (เทียบเคียง)

วิชาสามัญ

ข้อสอบ 7 ชุด
คำถาม 180 ข้อ
2564

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ 2564

2563

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ 2563

2562

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ 2562

2562*

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ 2562 (เทียบเคียง)

2561

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ 2561

2561*

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ 2561 (เทียบเคียง)

2560*

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ 2560 (เทียบเคียง)