พิชิตข้อสอบ

วิชาคณิตศาสตร์

คอร์สวิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ
ราคาเริ่มต้น 799.- บาท

บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เซต

6 บทเรียน
181 ข้อ
6 วิดีโอ

ตรรกศาสตร์

8 บทเรียน
240 ข้อ
8 วิดีโอ

จำนวนจริง

7 บทเรียน
208 ข้อ
7 วิดีโอ

จำนวนเชิงซ้อน

5 บทเรียน
150 ข้อ
5 วิดีโอ

เวกเตอร์

4 บทเรียน
120 ข้อ
4 วิดีโอ

เมทริกซ์

5 บทเรียน
150 ข้อ
5 วิดีโอ

เลขยกกำลัง

7 บทเรียน
270 ข้อ
7 วิดีโอ

ตรีโกณมิติ

8 บทเรียน
240 ข้อ
8 วิดีโอ

ลำดับและอนุกรม

9 บทเรียน
270 ข้อ
9 วิดีโอ

แคลคูลัส

3 บทเรียน
90 ข้อ
3 วิดีโอ

ความน่าจะเป็น

10 บทเรียน
299 ข้อ
10 วิดีโอ

สถิติ

5 บทเรียน
150 ข้อ
5 วิดีโอ

คลังข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

PRE TEST

ข้อสอบ 1 ชุด
คำถาม 10 ข้อ
PRE-TEST

Pre-Test คณิตศาสตร์

O-NET

ข้อสอบ 9 ชุด
คำถาม 352 ข้อ
2563

O-NET คณิตศาสตร์ พ.ศ.2563

2562*

O-NET คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2562 (เทียบเคียง)

2562

O-NET คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2562

2561*

O-NET คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2561 (เทียบเคียง)

2561

O-NET คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2561

2560*

O-NET คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2560 (เทียบเคียง)

2560

O-NET คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2560

2559*

O-NET คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2559 (เทียบเคียง)

2559

O-NET คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2559

PAT

ข้อสอบ 9 ชุด
คำถาม 405 ข้อ
2564

PAT 1 ปี 2564

2564*

PAT 1 ปี 2564 (เทียบเคียง)

2563

PAT 1 ปี 2563

2563

PAT 1 ปี 2563 (เทียบเคียง)

2562

PAT 1 ปี 2562

2562*

PAT 1 ปี 2562 ชุดที่ 1 (เทียบเคียง)

2562*

PAT 1 ปี 2562 ชุดที่ 2 (เทียบเคียง)

2562*

PAT 1 ปี 2562 ชุดที่ 3 (เทียบเคียง)

2561

PAT 1 ปี 2561

วิชาสามัญ

ข้อสอบ 7 ชุด
คำถาม 210 ข้อ
2564

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2564

2564*

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2564 (เทียบเคียง)

2563

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2563

2563*

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2563 (เทียบเคียง)

2562*

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2562 (เทียบเคียง)

2561*

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2561 (เทียบเคียง)

2560*

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2560 (เทียบเคียง)