พิชิตข้อสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ

คอร์สวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ
ราคาเริ่มต้น 799.- บาท

บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

Grammar

46 บทเรียน
645 ข้อ
46 วิดีโอ

Vocabulary

24 บทเรียน
119 ข้อ
24 วิดีโอ

Conversation

4 บทเรียน
60 ข้อ
4 วิดีโอ

Reading

6 บทเรียน
90 ข้อ
6 วิดีโอ

คลังข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

PRE TEST

ข้อสอบ 1 ชุด
คำถาม 10 ข้อ
PRE-TEST

Pre-Test ภาษาอังกฤษ

O-NET

ข้อสอบ 11 ชุด
คำถาม 910 ข้อ
2563

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563

2562*

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2562 (เทียบเคียง)

2562

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2562

2561*

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2561 (เทียบเคียง)

2561

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561

2560*

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 (เทียบเคียง)

2560

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560

2559*

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 (เทียบเคียง)

2559

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559

2558

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2558

2551

O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2551

GAT

ข้อสอบ 9 ชุด
คำถาม 540 ข้อ
2564

GAT ภาษาอังกฤษ 2564

2564*

GAT ภาษาอังกฤษ (เทียบเคียง) 2564

2563

GAT ภาษาอังกฤษ 2563

2563*

GAT ภาษาอังกฤษ (เทียบเคียง) 2563

2562

GAT ภาษาอังกฤษ 2562

2562*

GAT ภาษาอังกฤษ (เทียบเคียง) 2562

2561*

GAT ภาษาอังกฤษ (เทียบเคียง) 2561

2560*

GAT ภาษาอังกฤษ (เทียบเคียง) 2560

2554

GAT ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2554

วิชาสามัญ

ข้อสอบ 7 ชุด
คำถาม 560 ข้อ
2564

ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ ปี 2564

2563

ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ ปี 2563

2562

ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ ปี 2562

2562*

ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 (เทียบเคียง)

2561

ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ ปี 2561

2561*

ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ ปี 2561(เทียบเคียง)

2560*

ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ ปี 2560 (เทียบเคียง)