พิชิตข้อสอบ

วิชาภาษาไทย

คอร์สวิชาภาษาไทย
ข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ
ราคาเริ่มต้น 799.- บาท

บทเรียนวิชาภาษาไทย

หลักภาษา

12 บทเรียน
180 ข้อ
12 วิดีโอ

วรรณศิลป์

2 บทเรียน
30 ข้อ
2 วิดีโอ

คลังข้อสอบวิชาภาษาไทย

PRE TEST

ข้อสอบ 1 ชุด
คำถาม 10 ข้อ
PRE-TEST

Pre-Test ภาษาไทย

O-NET

ข้อสอบ 8 ชุด
คำถาม 640 ข้อ
2562*

O-NET ภาษาไทย พ.ศ. 2562 (เทียบเคียง) (ชุดที่ 2)

2563

O-NET ภาษาไทย พ.ศ.2563

2562*

O-NET ภาษาไทย พ.ศ. 2562 (เทียบเคียง) (ชุดที่ 1)

2561*

O-NET ภาษาไทย พ.ศ. 2561 (เทียบเคียง)

2560*

O-NET ภาษาไทย พ.ศ 2560 (เทียบเคียง)

2560

O-NET ภาษาไทย พ.ศ 2560

2559*

O-NET ภาษาไทย พ.ศ. 2559 (เทียบเคียง)

2558*

O-NET ภาษาไทย พ.ศ 2558 (เทียบเคียง)

วิชาสามัญ

ข้อสอบ 7 ชุด
คำถาม 350 ข้อ
2564

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย พ.ศ. 2564

2563

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย พ.ศ. 2563

2562

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย พ.ศ. 2562

2562*

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย พ.ศ. 2562 (เทียบเคียง)

2561*

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย พ.ศ. 2561 (เทียบเคียง)

2560*

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย พ.ศ. 2560 (เทียบเคียง)

2559*

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย พ.ศ. 2559 (เทียบเคียง)