พิชิตข้อสอบ

วิชาสังคมศึกษา

คอร์สวิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ
ราคาเริ่มต้น 799.- บาท

บทเรียนวิชาสังคมศึกษา

เศรษฐศาสตร์

13 บทเรียน
142 ข้อ
8 วิดีโอ

ภูมิศาสตร์

19 บทเรียน
191 ข้อ
3 วิดีโอ

ศาสนา

48 บทเรียน
450 ข้อ
5 วิดีโอ

คลังข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

PRE TEST

ข้อสอบ 1 ชุด
คำถาม 10 ข้อ
PRE-TEST

Pre-Test สังคมศึกษา

O-NET

ข้อสอบ 10 ชุด
คำถาม 820 ข้อ
2562*

O-NET สังคมศึกษา พ.ศ. 2562 (เทียบเคียง)

2563

O-NET สังคมศึกษา พ.ศ.2563

2561*

O-NET สังคมศึกษา พ.ศ. 2561 (เทียบเคียง)

2560*

O-NET สังคมศึกษา พ.ศ. 2560 (เทียบเคียง)

2559

O-NET สังคมศึกษา พ.ศ. 2559

2559*

O-NET สังคมศึกษา พ.ศ. 2559 (เทียบเคียง)

2558

O-NET สังคมศึกษา พ.ศ. 2558

2558*

O-NET สังคมศึกษา พ.ศ. 2558 (เทียบเคียง)

2557

O-NET สังคมศึกษา พ.ศ. 2557

2556

O-NET สังคมศึกษา พ.ศ. 2556

วิชาสามัญ

ข้อสอบ 9 ชุด
คำถาม 450 ข้อ
2564

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พ.ศ. 2564

2564

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พ.ศ. 2564 (เทียบเคียง)

2563

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พ.ศ. 2563

2563

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พ.ศ. 2563 (เทียบเคียง)

2562*

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พ.ศ. 2562 (เทียบเคียง)

2561*

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พ.ศ. 2561 (เทียบเคียง)

2560*

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พ.ศ. 2560 (เทียบเคียง)

2559*

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พ.ศ. 2559 (เทียบเคียง)

2558*

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา พ.ศ. 2558 (เทียบเคียง)

กฎหมาย

ข้อสอบ 2 ชุด
คำถาม 30 ข้อ
#1

กฎหมาย 10 ข้อ (ชุดที่ 1)

#2

กฎหมาย 20 ข้อ (ชุดที่ 1)